Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Tämä on suuri ja merkittävä muutos suomalaisessa yhteiskunnassa, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueiden (21 + Helsingin kaupunki) tehtäviksi.

Hyvinvointialueet tarvitsevat noin 21 miljardin euron rahoituksen, joka katetaan kunnallisverotuotolla, jota alennetaan joka kunnassa 12,39 prosenttiyksiköllä. Tästä saadaan rahoitusta lähes 13 miljardia. Yhteisöverotuloja siirretään alueille noin 0,7 miljardia. Tämän lisäksi hyvinvointialueet saavat valtionosuuksia 7,2 miljardia euroa. Alueiden rahoituksesta vastaa valtio, sillä maakuntaveroa ei ainakaan tässä kohtaa ole tulossa. Uusille alueille siirtyy yli 200000 työntekijää.

Toimintansa aloittaneet ensimmäiset aluevaltuustot ovat erityisen tärkeässä asemassa, kun rakennetaan alueiden toiminnot ja tehdään alueille hyvinvointialue- ja palvelustrategiat. Valtuutettujen tärkeimpiä tehtäviä on päättää tulevien alueiden palveluverkosta ja miten laaja on muiden palveluiden verkosto. Aluevaltuustojen on linjattava palveluita koskevassa strategiassaan tavoitteet palvelutuotannosta, yhteistyörakenteista ja kustannuksista. Valtuustot myös linjaavat millaisia palveluita alueet tarjoavat ja tuotetaanko ne lähi-, etä- vai jopa liikkuvina palveluina. Kaiken keskiössä on oltava asiakas ja toimiva palveluketju, ei seinät tai hallinto, jotka eivät hoida yhtäkään ihmistä. Tässä työssä tarvitaan sekä julkisia että yksityisiä palveluita.

Nonna Group on jo ennakoinut tulevaa muutosta.

Ikäihmisten määrä tulee jyrkästi kasvamaan tulevan 10 vuoden aikana. Mikäli halutaan, että hyvinvointialueiden rahoitus tulee jatkossa riittämään, on koko ajan tarkasteltava palveluiden tuotantotapoja. Ikäihmisille tulee olla tarjolla monimuotoisia ja joustavia asumisratkaisuja. Tällaiset uudenlaiset asumiskokonaisuudet vähentävät raskaampien palvelujen tarvetta.

Nonna Group on valmiina tarjoamaan kohtuuhintaisia asumispalveluja uusien hyvinvointialueiden ja niiden asukkaiden tarpeisiin. Nonna-taloissa on laadukkaat palvelut, toiminta on yhteisöllistä ja asuminen turvallista. Osaava henkilökunta huolehtii ihmisläheisestä elämästä. Talot tulevat keskeisille paikoille, palvelujen läheisyyteen. Taloihin varustetaan liikuntatiloja, että ikäihmiset voivat ohjatusti pitää yllä lihaskuntoaan ja näin parantaa elämänlaatuaan. Taloihin tulee digitaalisia ratkaisuja, joilla parannetaan asukkaiden turvallisuutta, asumisen laatua ja mahdollisuuksia hyödyntää myös etäpalveluja.