NIMITYKSIÄ

Nonna Napapiirin, Rovaniemen Nonna-talon johtajaksi on valittu Marjo Paloniemi. Paloniemi siirtyy tehtävään Posion kunnan hyvinvointipalvelualueen palvelujohtajan tehtävästä. Paloniemi aloittaa uudessa tehtävässään 1.8.2022.

 

Marjo Paloniemellä on sosiaalialan- ja terveydenhuoltoalan korkeakoulututkinto (terveydenhoitaja YAMK), sekä terveydenhoitajan että sairaanhoitajan AMK tutkinto ja työterveyshoitajan tutkinto. Paloniemellä on pitkä, monipuolinen työura ja kokemus terveydenhuoltoalan eri tehtävistä sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Lisäksi hänellä on vuosien kokemus vastuullisista esihenkilötehtävistä. Vahvuudeksi johtajan tehtävään Paloniemi kokee työkokemuksen perusterveydenhuollosta, työterveyshuollosta sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden sekä julkisen organisaation laajan sektorin johtamisesta ja toiminnan koordinoinnista. Lisäksi julkisen ja kolmannen sektorin toiminnan tuntemus on vahvuus. Elämän polun varrella kertynyt kokemus on myös varmasti vahvuus ja rikkaus talonjohtajankin työssä, mainitsee Paloniemi.  

Marjo Paloniemi on innostunut Nonna Groupin ikäihmisille suunnatusta yhteisöllisen asumisen palvelukonseptista. Lapin maakunnan väestökehitys huomioiden, ikäihmisten palvelutarjonnan monipuolistaminen on ajankohtainen asia. Marjo Paloniemi haluaa antaa osaamisensa ja työkokemuksensa erityisesti Pohjois-Suomen ikäihmisten käyttöön. On tärkeää turvata laadukas, aktiivinen ja onnellinen elämä jokaiselle Nonna Napapiirin asukkaalle. Ikäihmiset ovat ansainneet heitä kunnioittavat ja arvostavat sekä heidän toimintakykyään tukevat ja kehittävät asumisolosuhteet.

Nonna-taloista vastaava Saija Toropainen toivottaa Marjo Paloniemen lämpimästi tervetulleeksi. Toropainen mainitsee, että Marjo Paloniemestä Nonna Group saa kokeneen ammattilaisen luotsaamaan Nonna Napapiiristä uudenlaista, yhteisöllistä asumista ikäihmisille, jossa kukaan ei jää yksin ja kaikki palvelut ovat saatavilla samalta henkilökunnalta.

Nonna Groupin toimitusjohtaja Nora Stenvall mainitsee Paloniemen tulevan yhtiölle keskeiseen rooliin Pohjois-Suomen toimintojen käynnistäjänä. Marjo Paloniemellä tulee myös olemaan historiallinen rooli koko yhtiön toiminnassa, sillä Rovaniemen Nonna Napapiiri on ensimmäinen Nonna-talo. Talo aloittaa toimintansa syyskuun ensimmäinen päivä.  

Lisätietoja antavat:

Marjo Paloniemi
johtaja, Nonna Napapiiri
marjo.paloniemi@nonnanapapiiri.fi

Saija Toropainen
sote-johtaja
050 550 8662
saija.toropainen@nonnagroup.fi